Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị chặn thanh toán loạt game lậu, game trái phép tại Việt Nam (12/2023)

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đề nghị chặn thanh toán loạt game lậu, game trái phép tại Việt Nam (12/2023)

Sau khi phát hiện một số trò chơi trên mạng không phép đang xâm nhập vào Việt Nam, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có công văn đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý.
01/12/2023

Sau quá trình công tác kiểm tra, rà soát, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phát hiện một số trò chơi điện tử trên mạng không phép đang được cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam thông qua các kho ứng dụng như Apple App Store hay Google Play Store.

Vì vậy, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có công văn gửi đến và đề nghị Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, xem xét, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán ngăn chặn, dừng hoặc không kết nối thanh toán cho các trò chơi điện tử sau: 

Danh sách game được đề nghị chặn thanh toán trên Apple Store và Google Play Store.

0112-ds-game-chan-thanh-toan-2.jpg

0112-ds-game-chan-thanh-toan-3.jpg

0112-ds-game-chan-thanh-toan-4.jpg

0112-ds-game-chan-thanh-toan-41.jpg

0112-ds-game-chan-thanh-toan-5.jpg

0112-ds-game-chan-thanh-toan-6.jpg

0112-ds-game-chan-thanh-toan-7.jpg